راهنمای خرید لنز های تماسی

انواع مختلفی از لنز های تماسی برای انواع مشکلات دید توسط شرکت های مختلفی ساخته شده اند.لنز های کروی برای تصحیح نزدیک بینی و دوربینی ، که شماره منفی برای لنز های تصحیح نزدیک بینی و شماره مثبت برای لنز های تصحیح دوربینی، اختصاص یافته اند. لنز های دو طرفه که دارای دو نقطه کانونی هستند، برای تصحیح پیر چشمی در بازار موجود هستند . لنز های توریک نیز برای تصحیح همزمان نزدیک بینی و آستیگماتیسم در دسترس هستند. بسیاری از لنزهای تماسی از برند های مختلف، برای تغییر رنگ چشم و یا تغییر رنگ چشم همزمان با تصحیح دور بینی و نزدیک بینی چشم موجود میباشند. بسیاری از این لنزها دارای محافظ اشعه یو وی نیز هستند. اگر قصد تهیه لنز چشم را دارید میباست حتما قبل از آن به چشم پزشک و یا یک متخصص بینایی سنجی مراجعه کرده و شماره چشم خود را داخل نسخه دریافت کنید. پس از تهیه نسخه و تعین شدن شماره چشم که میتواند نزدیک بینی ، دوربینی ، آستیگماتیسم و یا پیر چشمی باشد اقدام به خرید لنز تماسی نمایید. پس از مشخص شدن شماره چشم توسط چشم پزشک و یا متخصص بینایی سنجی ، میتوانید به راحتی با نسخه خود اقدام به تهیه لنز مورد نیاز و متناسب با شماره و نوع ضعیفی چشم خود نمایید.